Pensionsmyndigheten börjar kräva e-legitimation

Från och med den 8 juni i år kommer man inte längre att kunna logga in på pensionsmyndigheten.se med personlig kod, så kallad PIN-kod. I stället kommer e-legitimation att krävas, något som alla ännu inte har.

– Vi arbetar för att höja säkerheten för alla pensionärer och pensionssparare och den personliga koden innebär en onödig säkerhetsrisk. Nu bedömer vi att tillräckligt många använder e-legitimation och att vi därför kan ta bort inloggning med personlig kod, meddelar Malinda Flodman, pressekreterare på Pensionsmyndigheten.

Enligt en undersökning från AMF från förra året hade sex av tio i åldersgruppen 61-70 år tillgång till e-legitimation. Många, företrädesvis äldre, står fortfarande utanför utvecklingen.

– Även om den här förändringen är nödvändig av säkerhetsskäl, vilket Pensionsmyndigheten menar, så får den inte försvåra för användarna. Jag förutsätter därför att myndigheten tillhandahåller den service som krävs för att även de teknikovana bland oss kan hänga med på övergången till e-legitimation eller på annat sätt ges möjlighet att använda tjänsterna med lika god tillgänglighet som i dag, säger Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna.

På Pensionsmyndigheten säger man att förändringen sker i enlighet med Datainspektionens riktlinjer.

”Vi är medvetna om att detta gör det krångligare för personer som inte har e-legitimation, däribland många äldre, utlandsboende, gode män och förvaltare. Men vi bedömer att säkerheten är viktigast och vår kundservice hjälper gärna alla pensionärer och pensionssparare”, skriver Malinda Flodman på Pensionsmyndigheten i ett mejl till Här&Nu.

Övergången till e-legitimation gäller enbart inloggningen till pensionsmyndigheten.se. Personlig kod kommer även i fortsättningen att kunna användas som identifieringsmetod i kontakt med myndighetens kundtjänst, för den som så önskar.

Den som vill ha hjälp med att skaffa e-legitimation gör det via sin bank.

Text Rikard Johansson