Premiepensionens framtid ska snabbutredas

Stefan Lundbergh har fått i uppdrag av regeringen och pensionsgruppen att i en förstudie kartlägga olika alternativa vägar för hur premiepensionssystemet kan utvecklas för att leda till tryggare pensioner och ett effektivare pensionssystem.

Det pågår ett arbete med hårdare reglering av fondtorget. För att framtidssäkra premiepensionen och skapa trygga och goda pensioner på lång sikt anser Pensionsgruppen att det även behöver utredas mer strukturella förändringar av systemet.
– Det senaste året har visat på upprörande missbruk av premiepensionssystemet där oseriösa aktörer skor sig på pensionssparare. Det är helt oacceptabelt i ett socialförsäkringssystem. Vi behöver därför göra strukturella förändringar av premiepensionssystemet, säger Annika Strandhäll socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen i en presskommentar.

Stefan Lundbergh är Fil dr, har en doktorsexamen i ekonomisk statistik från Handelshögskolan i Stockholm och är verksam med pensionsfrågor i Holland och England. Han är också styrelseledamot i Fjärde AP-fonden.
Analysen ska vara färdig den sista augusti 2017. Pensionsgruppen tar därefter ställning till det fortsatta arbetet.

Text Sofia Noaksson

Relaterade artiklar