För att förbättra äldres psykiska hälsa är det bland annat social gemenskap och socialt stöd som lyfts fram som viktiga åtgärder.

Psykisk ohälsa hos äldre går att förebygga

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär med ångest. Men äldre har sämre tillgång till behandling, enligt en undersökningar som Folkhälsomyndigheten har gjort.
Nu finns ett nytt kunskapsstöd för att förebygga psykiska besvär och stärka äldres välbefinnande.

Men även depressiva besvär är så vanligt bland äldre personer att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en lägesbeskrivning som visar på att äldre missgynnas när det gäller vård och behandling för psykisk ohälsa. Kunskapen om äldres psykiska ohälsa är begränsad vad gäller förekomst, symtom och behandling är begränsad. Många äldre får därför inte rätt hjälp i rätt tid.

– Ångest och depression kan ofta missuppfattas som en naturlig del av åldrandet och ohälsan kan därför vara svår att upptäcka. Med det här kunskapsunderlaget vill vi ge både en lägesbild och exempel på åtgärder som är bra för det psykiska välbefinnandet och som förebygger psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Social gemenskap läkande
För att förbättra äldres psykiska hälsa är det bland annat social gemenskap och socialt stöd som lyfts fram som viktiga åtgärder. Även fysisk aktivitet, goda matvanor och att ha en meningsfull vardag är viktigt för ett hälsosamt åldrande och kan bidra till att förebygga psykisk ohälsa.

Men det är också på stora skillnader mellan olika grupper. De som mår allra sämst är kvinnor, personer med sämre ekonomi och personer som bor ensamma. Tillgången till behandling är också en ojämlik i landet och äldre får mer sällan specialiserad psykiatrisk vård. Äldre är samtidigt den grupp som har störst andel som hämtar ut antidepressiv medicin.

Viktigt öka kunskapen
– Viktiga områden är därför att öka kunskaper om psykisk ohälsa bland äldre och deras anhöriga och bland de aktörer som möter äldre för att upptäcka riskfaktorer och stärka friskfaktorer hos äldre. Vi behöver också öka fokus på faktorer som kan förebygga psykisk ohälsa och visa på hur viktiga aktörer kan minska psykisk ohälsa genom att arbeta förebyggande, säger Sara Fritzell.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett kunskapsunderlag som går att ladda ner som pdf.

Psykisk-ohalsa-vanligt-personer-65-ar-aldre

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto