Rätt att vara kvar på jobbet till 69 år

Den så kallade las-åldern, lagen om anställningsskydd, höjs från årsskiftet från 67 till 68 år. Det innebär att anställda har rätt att jobba kvar ytterligare ett år. Från 2023 höjs åldern till 69 år.

I dag har en anställd bara rätt att jobba kvar till fyllda 67 år, enligt las, vilket innebär att en arbetsgivare därefter kan säga upp en anställd. Regeringen som man nu lämnat över till riksdagen innebär att las-åldern höjs i två steg. Först till 68 år 2020 och sedan till 69 år 2023.
Förslaget grundar sig i pensionsöverenskommelsen från 2017 och har ett brett politiskt stöd. Av riksdagens åtta partier är det enbart Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som inte står bakom överenskommelsen.
Rätten att arbeta kvar till 69 år ska inte heller gå att avtala bort genom kollektivavtal. De avtal som redan tecknats gäller avtalstiden ut.

Text Ullacarin Tiderman