Pandemin har medfört stora påfrestningar på samhället och brister i Sveriges välfärd har synliggjorts, bland annat inom äldreomsorgen, står det att läsa i vårändringsbudgeten.

Reformer för nästan 45 miljarder kronor i vårbudgeten

Finansminister Magdalena Andersson, S, presenterade vårändringsbudgeten vid en digital pressträff den 15 april. De största reformerna handlar om arbetslösheten, som var högst upp på regeringens agenda. Regeringens recept för att Sverige ska återhämta sig efter coronapandemin är att tillföra ytterligare 45 miljarder kronor för olika reformer.

– Det finns tre frågor som genomsyrar regeringens politik och det är jobben, jobben och jobben, sa Magdalena Andersson vid presentationen.

Men arbetsmarknadssatsningen är endast en i raden av reformer som regeringen lägger fram i vårbudgeten. Även brottsbekämpningen får mer pengar.

Några av de största reformerna är:

  • 1,7 miljarder kronor till vaccinationen mot covid-19
  • 2 miljarder kronor för att ersätta vårdkostnader för uppskjuten vård och för vård av patienter med covid-19
  • 1,65 miljarder kronor till testning och smittspårning.
  • Stora satsningar mot arbetslösheten: 538 miljoner kronor, framförallt via diverse arbetsmarknadspolitiska stöd och program. Vuxenutbildningen får 1,1 miljarder kronor mer.
  • Fortsatta krisstöd till näringslivet: utökade hyresstöd för 3 miljarder kronor och stöd för korttidspermittering för knappt 3,4 miljarder kronor.
  • Rättsväsendet får 317 miljoner kronor mer, bland annat 90 miljoner kronor till Åklagarmyndigheten.
  • 1 miljard kronor till stöd för kollektivtrafiken.

Pandemin har medfört stora påfrestningar på samhället och brister i Sveriges välfärd har synliggjorts, bland annat inom äldreomsorgen, står det att läsa i vårändringsbudgeten.

Och för att säkerställa en fungerande sjukvård och omsorg, utöka antalet tester och genomföra en snabb vaccinering samt för att hantera merkostnader som spridningen av covid-19 medfört, har regeringen tillfört kommuner och regioner ekonomiska resurser. Medel har också avsatts för stärkt kompetens i äldreomsorgen. Och för att begränsa smittspridningen och skydda riskgrupper har ett antal tillfälliga åtgärder införts.

Andra, redan tidigare utannonserade åtgärder, är bland annat en landsbygdssatsning på drygt 400 miljoner kronor. Sammantaget beräknas utgifterna för de åtgärder som vidtagits sedan smittspridningen började uppgå till mer än 400 miljarder kronor.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslagen i vårändringsbudgeten

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto