Regeringen skickar sms om råd under coronapandemin

Råd och anvisningar från regeringen till allmänheten kommer via sms under jul och nyår. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset inför kommande helger och ledigheter.

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Folkhälsomyndigheten, FHM, i uppdrag att skicka sms till alla I Sverige med ett mobilabonnemang. Budskapet är att informera och uppmana allmänheten att följa de råd som finns för att minska smittspridningen av coronavirus som orsakar covid-19.

MSB och FHM ska gemensamt ta fram och samordna ett massutskick i form av ett sms-meddelanden till allmänheten.

Viktigt med relevant information
– Det är angeläget att hela befolkningen får relevant information om vad som gäller för att kunna bidra till att minska smittspridningen av covid-19, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Regeringen är glad för den hjälp som erbjuds av våra fyra största mobiloperatörer Telia, Tele2, Telenor och Tre. De gör ett betydelsefullt bidrag till att sprida viktig information i ett allvarligt läge, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Nationella råd som gäller alla
Inför stundande helger och ledigheter har FHM beslutat om ändringar i föreskrifterna och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det innebär bland annat att det från den 14 december återigen blir nationella råd som gäller för alla regioner, samma råd ska alltså gälla i hela landet. Sms-utskicket ska göras i så nära anslutning till detta som möjligt.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna