Regeringen vill se mer välfärdsteknik i äldreomsorgen, som trygghetslarm med GPS-funktion, läkemedelsrobotar och kameror för tillsyn i bostaden.

Regeringen vill ha mer välfärdsteknik i omsorgen

Användningen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen ökar, men lagstiftningen hänger inte med. Därför remitterar socialdepartementet ett förslag på lagändringar som förtydligar möjligheten att använda välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det gäller till exempel trygghetslarm med GPS-funktion, läkemedelsrobotar och kameror för tillsyn i bostaden.

– Rätt använt kan välfärdsteknik förbättra omsorgen för de äldre och också avlasta personalen. Inte minst i kommuner med långa avstånd finns mycket att vinna på att inte behöva göra lika många resor mellan omsorgstagare.

– Välfärdsteknik används redan i många kommuner inom äldreomsorgen. Nu vill vi förtydliga de juridiska möjligheterna så att fler kommuner kan börja använda tekniken, säger socialminister Lena Hallengren.

Lagförslagen ska göra det lättare att använda välfärdsteknik när äldre beviljas hjälp i hemmet utan att den personliga integriteten åsidosätts.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto