– Vi föreslår en trygghetspension för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar till pensionen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen vill införa trygghetspension för äldre som blir sjuka

Budgeten innehåller denna gång flera positiva förstärkningar för äldre. Bland annat åtgärder för att stärka tryggheten genom att införa en ny trygghetspension för personer som närmar sig pensionen och som slitit ont i arbetslivet. Regeringen föreslår också att bostadstillägget för pensionärer ska höjas.

– Trygga pensioner är en grundbult i det svenska välfärdssamhället. I budgeten för 2022 tar vi flera viktiga steg för ökad trygghet för såväl blivande som nuvarande pensionärer. Vi föreslår en trygghetspension för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar till pensionen. Dessutom föreslår vi höjt bostadstillägg för pensionärer, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Trygghetspension är ett förslag inom ramen för sjukersättningen, som innebär särskilda regler för äldre. I gällande regelverk för rätten till sjukersättning tas ingen hänsyn till ålder. Det innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Och många som får avslag på sin ansökan om sjukersättning tvinga i stället tar ut sin ålderspension i förtid. Detta leder till en lägre pension under hela livet. 

Särskilda regler för äldre
Regeringen vill i stället införa särskilda regler för dem som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald. I dag är denna ålder 60 år. Arbetsförmågan ska också bedömas mot arbeten den försäkrade har erfarenhet av eller andra lämpliga arbeten som finns tillgängliga, inte som nu mot hela arbetsmarknaden. Förslaget planeras träda i kraft 1 juli 2022. 

Höjt bostadstillägg
Regeringen vill också höja bostadstillägget för att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast. Förslaget är att höjningen ska träda i kraft den 1 januari 2022.
Höjning av bostadstillägget blir mellan 200 och 450 kronor per månad.

– Det är ett steg i rätt riktning men kampen fortsätter tills pensionssystemet levererar det som utlovades när det infördes. Inbetalningarna till systemet måste öka och det går inte att vänta, säger SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.

Ardalan Shekarabi om trygghetspensionen

Text Ullacarin Tiderman Foto Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet