Regeringen vill kortade vårdköer och satsa mer på äldreomsorgen

I den ändrade vårbudgeten vill regeringen satsa 1,62 miljarder kronor för att korta vårdköerna och anslå 500 miljoner extra till äldreomsorgen. Regeringen vill också satsa 300 miljoner för att ge fler äldre möjlighet att flytta till ett trygghetsboende.

Kömiljarden på 1,62 miljarder kronor för 2019 går till landstingen för att de kontinuerligt ska arbeta för att korta köer och väntetider samt förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården.
– En av de viktigaste frågorna för regeringen under mandatperioden är att minska vårdköerna. Nu är det klart att vi kommer att införa en uppdaterad kömiljard och ta fram en generalplan för kortare köer, säger socialminister Lena Hallengren.

Mer pengar till äldreomsorgen
Regeringen vill också ge ett brett riktat stimulansbidrag till äldreomsorgen på 500 miljoner kronor. Pengarna fördelas till samtliga kommuner utifrån antal äldre invånare i respektive kommun. Kommunerna ska använda pengarna inom den del av äldreomsorgen där de ser att behoven är störst.
– Äldreomsorgen i landets kommuner behöver mer pengar och bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Därför prioriterar regeringen fungerande lösningar framför skissartade tankar som inte går att genomföra. För att bygga ett starkare samhälle ska vi under mandatperioden öka de generella resurserna till välfärden med minst 20 miljarder kronor, säger socialminister Lena Hallengren.

Fler trygghetsboenden
Regeringen vill också, som riksdagen tidigare beslutat, utöka investeringsstödet för äldrebostäder med 300 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att öka antalet bostäder i den nya boendeformen bistånds­bedömt trygghetsboende.
– Det måste finnas fler olika alternativa boendeformer. Regeringens satsning på biståndsbedömt trygghetsboende kommer att medföra stora förbättringar för äldre människor som behöver stöd och hjälp, säger socialminister Lena Hallengren.

Sedan tidigare har riksdagen beslutat att satsa 50 miljoner kronor för att öka kunskapen om demens bland personal i omsorgen, ett beslut riksdagen beslutade.

  • Vårändringsbudgeten lämnades till riksdagen den 10 april. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Text Ullacarin Tiderman Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet