Etikett: Demens

Demensvården ska bli likvärdig i hela landet

Regeringen har beslutat att införa en nationell demensstrategi, något som har varit efterfrågat inom demensvården under flera år. Målet är att vården ska bli mer jämlik och likvärdig över hela landet.

Bra kondition minskar risken för demens

Kvinnor som har bra kondition i medelåldern löper mycket mindre risk för att få demens när de blir äldre. Det visar en ny svensk studie från Sahlgrenska akademin där man studerat kvinnor och träning under 40 år.

När är livet mest värt att leva?

Under många års aktivt arbete i olika delar av svensk sjukvård har jag kunnat konstatera att förhållningssättet mot äldre – sköra människor alltid varit dåligt, men ändå försämrats ytterligare. Varför?