Rekordmånga fick munhälsobedömning i region Uppsala

De som dagligen behöver en viss nivå av omvårdnad i sitt boende erbjuds kostnadsfri munhälsobedömning i region Uppsala. Folktandvården åkte 2016 hem till 94 procent av de som tackat ja.

Hela 94 procent av alla som tackat ja till en munhälsobedömning uppsöktes av Folktandvården förra året. Det gäller både patienter i särskilt och ordinärt boende.
Den 1 januari 2016 fick Folktandvården totalansvaret för den uppsökande verksamhet i hela Uppsala län. I de nordligaste kommunerna har man arbetat med uppsökande och mobil tandvård sedan 1999. De som tillkom i fjol var Uppsala, Knivsta, Enköping och Håbo kommun.

Överträffar uppsatta mål
Täckningsgraden på 94 procent ligger långt över målsättningen på 84 procent.
– Det är mycket glädjande att vi överträffar tidigare satta mål. Med tanke på att äldre människor drabbas av fler sjukdomar och använder mediciner som kan påverka munhälsan så är det viktigt med den utökade uppsökande och mobila tandvården. En god munhälsa är viktig för bättre livskvalitet och att motverka andra sjukdomar, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

Tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm tycker att det är särskilt glädjande att så många i ordinärt boende, det vill säga de som fortfarande bor hemma i hus eller lägenhet, nu får den bedömning och vård som de har rätt till.
– Vi åker aldrig hem ensamma till någon utan har alltid med oss personal från hemtjänsten eller anhöriga, vilket kräver både planering och bra samarbete, säger hon.

Söker nya lokaler
Som en följd av den uppsökande verksamheten ökar behovet av behandlingar. Under året har den mobila tandvården byggts ut kraftigt och antalet personer som fick nödvändig tandvård ökade med 13 procent från 2015 till 2016.
Sökande efter en lokal för att kunna samla sjukhustandvården, mobil tandvård och kunskapscentrum för äldretandvård under ett tak pågår.