Etikett: Tandvård

Nya riktlinjer för tandvård fokuserar på äldre

Två grupper sätts i fokus i de nya nationella riktlinjerna för tandvård; barn samt personer som behöver särskilt stöd på grund av skörhet eller en funktionsnedsättning. Nu ska man också satsa mer på att förebygga sjukdomar. Och patienter med hög risk för dålig munhälsa bör kallas oftare till undersökning.

Tandvårdsstödet förlängs

Regeringen vill förlänga tiden för tandvårdsstödet. Detta för att stödja de patienter som inte kan gå till tandläkaren under coronapandemin – framför allt de som är över 70 år, i riskgrupp eller som nekats vård på grund av nedstängda mottagningar.