Etikett: Äldretandvård

Nya riktlinjer för tandvård fokuserar på äldre

Två grupper sätts i fokus i de nya nationella riktlinjerna för tandvård; barn samt personer som behöver särskilt stöd på grund av skörhet eller en funktionsnedsättning. Nu ska man också satsa mer på att förebygga sjukdomar. Och patienter med hög risk för dålig munhälsa bör kallas oftare till undersökning.

Billigare för pensionärer att gå till tandläkaren

Nu blir det betydligt billigare att gå till tandläkaren. Regeringen har beslutat att dubblera det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, för alla. För den upp till 29 och över 65 år innebär det att bidraget höjs till 600 kronor om året. På så sätt ska fler få möjlighet att besöka tandvården regelbundet.