Så blir din pension 2018

I procent får de med låg och medelhög pension samt pensionärer med bostadstillägg störst höjning av pensionen. Den genomsnittliga pensionen höjs med cirka 380 kronor per månad efter skatt. Höjningens storlek skiljer sig dock mellan olika grupper inom pensionärskollektivet, visar Pensionsmyndighetens beräkningar.

Flera faktorer påverkar hur pensionen utvecklas. Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs nästa år med 1 procent. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och de flesta tjänstepensioner, höjs med 1,6 procent. Störst påverkan 2018 får dock den sänkta skatten för pensionärer samt ändrade regler och höjt tak för bostadstillägg.
Den genomsnittliga höjningen är mellan 106 kronor och 468 kronor efter skatt, och den genomsnittliga höjningen för hela kollektivet är 380 kronor per månad efter skatt.
– Det kan skilja väldigt mycket mellan olika grupper och vi har därför även i år valt att dela in pensionärerna i flera grupper när vi redovisar pensionernas utveckling, säger Hanna Linnér, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten.

Störst blir effekten för de pensionärer som har en total pension runt 17 000 kronor i månaden.

Höjning av bostadstillägget
En grupp är ensamboende pensionärer med bostadstillägg. Det handlar om drygt 255 000 pensionärer, varav 80 procent är kvinnor. Preliminära beräkningar visar att 85 000 av dessa kommer att få den maximala höjningen av bostadstillägget. Bostadstillägget är skattefritt.
– För de pensionärer som har bostadstillägg ökar bostadstillägget med 200 kronor per månad i genomsnitt, men även där kan det skilja mycket. Den maximala höjningen av bostadstillägget för ensamboende är 470 kronor, medan motsvarande för sammanboende är 235 kronor per månad, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.
De ändrade skatteregler för pensionärer som börjar gälla den 1 januari får stort genomslag på pensionerna 2018. För en pensionsinkomst mellan 10 000 och 35 000 kronor per månad sänks skatten.
– Störst blir effekten för de pensionärer som har en total pension runt 17 000 kronor i månaden, säger Hanna Linnér.

Stora skillnader i medelpension
Regionalt är skillnaden stor mellan olika delar av landet. I topp återfinns Stockholms län med en medelpension på 22 219 kronor per månad före skatt. I Jämtlands län är motsvarande medelpension 17 290 kronor per månad före skatt.
På kommunnivå är skillnaden mellan topp och botten än större: högst genomsnittlig total pension har Danderyds kommun i Stockholms län med 30 086 kronor per månad före skatt. I Eda kommun i Värmlands län är motsvarande siffra 14 932 kronor per månad före skatt.
Till skillnad från tidigare år finns inte pensionärer bosatta i utlandet med i statistiken, bland annat därför att de inte påverkas av ändrade skatteregler för pensionärer i Sverige och därför inte är representativa i underlaget. Däremot höjs den så kallade SINK-skatten som utlandsboende betalar på pensionsinkomster från Sverige från 20 procent till 25 procent från den 1 januari 2018.

 • Sammanfattning pensionen nästa år
  Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1 procent, i snitt 117 kronor före skatt.
  Premiepensionen, omfattar 1,52 av landets 2 miljoner pensionärer.  – Pensionärer som valt fondförsäkring får sin premiepension sänkt med i snitt 3,8 procent, detta på grund av den sänkta förskottsräntan.   – Pensionärer som valt traditionell försäkring får sin premiepension höjd med i snitt 3,3 procent
  Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 1,6 procent
  Totalt ökar den genomsnittliga pensionen med cirka 236 kronor per månad före skatt, och cirka 380 kronor per månad efter skatt.
  Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för alla som tjänade in till sin pension 2016 (fastställt 2017) är cirka 25 516 kronor i månaden.
  Genomsnittlig total pension 2017 är cirka 19 029 kronor före skatt.
  Genomsnittlig total pension 2018 beräknas bli cirka 19 265 kronor före skatt.

Foto Pensionsmyndigheten