Pensionärerna glömdes inte bort i budgeten. Förslaget på sänkt pensionärsskatt står kvar.

Sänkt skatt för personer över 65 år

Övergångsregeringen håller sitt löfte och sänker skatten för pensionärer från årsskiftet. Det sa finansminister Magdalena Andersson, S, när budgeten presenterades.

Förslaget innebär att skatten sänks från 1 januari 2019 för personer äldre än 65 år med inkomster mellan ca 17 000 och 98 000 kronor i månaden. Det rör sig om drygt en miljon personer.
För den med en månadsinkomst på 25 000 kronor blir skattesänkningen ungefär 350 kronor i månaden.

Grundavdraget förstärks
Genom förslaget tas hälften av den skillnad som i dag finns i beskattning mellan löneinkomst och pension bort. Sänkningen sker genom att förstärka det så kallade förhöjda grundavdraget.
Personer över 65 år med en förvärvsinkomst över drygt 98 000 kronor per månad får höjd skatt. Det är cirka 8 500 personer. Anledningen är att denna grupp med nuvarande regler betalar lägre skatt än löntagare under 65 år.

Fyra miljarder per år
Personer som är äldre än 65 år med en årsinkomst som är lägre än ca 17 000 kronor betalar sedan den 1 januari 2018 inte högre skatt än personer med arbetsinkomst som är yngre än 65 år.
Den offentligfinansiella effekten av förslaget beräknas till 4,17 miljarder kronor per år.

Glöm inte löftet till pensionärerna – debattartikel från SKPF och PRO

Foto iStockphoto