Äldreminister Lena Hallengren vill lyfta välfärden.

Lena Hallengren nöjd att pensionärsskatten ska bort

– Vi behöver skjuta till mer resurser i vården och omsorgen om äldre, medger äldreminister Lena Hallengren.
De fem miljarder som finansminister Magdalena Andersson lovade i tilläggsbudgeten de kommande åren i olika satsningar, räknar hon med också ska gå till äldreomsorgen.

Lena Hallengren är pinfärsk minister i den socialdemokratiskt ledda regeringen. Sin första månad har hon ägnat åt att resa land och rike runt, bland annat för att göra sig en bild av hur vård- och omsorgen om äldre bedrivs i landet. Men naturligtvis också för att berätta om regeringens satsningar under den gångna mandatperioden. Det är valår och naturligtvis vill hon lyfta det hon tycker att regeringen lyckats med.
– Jag är väldigt nöjd med att vi har lyckats ta bort den orättvisa pensionärsskatten. Vi har prioriterat många miljarder just till det ändamålet. Det har handlat om ökade resurser till bemanning inom äldreomsorgen, två miljarder per år. Vi har också ökat antalet utbildningsplatser för att det ska finnas personal med tillräcklig kompetens. Sedan har vi höjt bostadstillägget. Men jag är fortfarande ledsen över att det är så många, framför allt kvinnor, som inte söker det man har rätt till. Men möjligheten finns och den har blivit ännu bättre.

Vinster i välfärden
Löften inför den kommande mandatperioden?
– Det kommer, men är inget jag vill ta upp just nu.
Lena Hallengren hänvisar till vårbudgeten som kom samma vecka som intervjun där regeringen enats om en satsning på 1,5 miljarder extra till välfärden.
– Vi har just lagt en vårbudget. Är man i regeringsställning har man fullt sjå med att verkställa det man utlovat. Vi har ägnat fyra år åt att uppfylla de löften som vi gick till val med 2014.
– Arbetet pågår för fullt med vad vi ska satsa på den kommande mandatperioden och det kommer. Och här är vinster i välfärden en het fråga, erkänner hon.
Att förbjuda vinster i välfärden har inte riksdagsmajoritet – i dagsläget – men Lena Hallengren säger att Socialdemokraterna har för avsikt att lyfta frågan om de vinner valet i september.

Ökade kostnader
Och här pekar hon på ett stort svek av SD, som gick till val med att de var emot vinster i välfärden, men när valet var avgjort helt bytte fot, ”och är så höger som man kan bli”, enligt Lena Hallengren.
– En enda sak kan jag lova. Och det är finansminister Magdalena Andersson som har sagt att fem miljarder per år, under nästa mandatperiod, ska gå till kommunerna. Kommunerna har hela tiden ökade kostnader av olika slag. Men äldreomsorgen, det utgår jag ifrån, kommer att få en del av de där pengarna.

Gemensamt bygga välfärd
Varför ska man som pensionär rösta på S?
– Alla människor som lägger en röst på Socialdemokraterna gör det för att man ser och tror att med socialdemokratisk politik kommer samhället att hålla ihop. Då kommer vi gemensamt att bygga välfärd. De som arbetar betalar skatt och bidrar till både barn och äldre. På det sätt som vi bedriver politik, där vi inte prioriterar stora skattesänkningar utan fördelar resurser till skolor, utbildar fler lärare, är ju viktigt för pensionärer. Att de känner att barn och barnbarn får en bra skolgång och en bra förskola. Och att söner och döttrar har en bra arbetsmiljö på sitt arbete.

Jag tror inte att pensionärerna bara ser till sitt eget

– Jag tror inte att pensionärerna bara ser till sitt eget. Men vi måste visa att vi satsar på välfärden, både på äldreomsorgen och genom att ta bort den orättvisa pensionärsskatten, som ska vara avskaffad 2020.
Ministern vill också satsa på kvalitet i äldreomsorgen och ser framför sig flera förändringar. Hon vill ta bort deltider och delade turer samt se till att det finns en kvalitetsplan som ska hjälpa till att höja statusen på vård- och omsorgsarbetet.

Från grundskola till utbildning
Här nämner hon vård- och omsorgscollege, för att locka fler att söka vårdutbildning, men som också har till uppgift att finna flera vägar in i ett arbete som undersköterska.
– Man ska kunna komma direkt från grundskolan in i vård- och omsorgsutbildning som leder till jobb. Men man ska också kunna komma in yrket senare i livet. Vi vill ha ett slags yrkespaket. Men en förutsättning är att man måste kunna yrket och kunna svenska.
Ett ytterligare steg för att höja statusen är att legitimera utbildningen till undersköterska – eller att man på annat sätt slår fast behörigheten och kompetensen inom yrket, menar Lena Hallengren.

 • Socialdemokraterna tappar stöd inför valet
  I flera opinionsmätningar under april och maj har stödet för Socialdemokraterna sjunkit kraftigt hos väljarna.
  I opinionsinstitutet Sifos väljarbarometer för maj syntes ett tydligt tapp av framför allt manliga S-väljare till Moderaterna, och framförallt kvinnliga S-väljare till Sverigedemokraterna. Starkaste stödet har S hos kvinnor över 65 år.
  Opinionsläget i maj 2018 (Sifo):
  Alliansen 40 procent
  Rödgröna 38,5 procent
  Regeringen 29,2 procent
  SD 18,7 procent

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman

Senaste artiklarna