– Det finns goda skäl att se över inte minst kraven i sjukersättningen för äldre, som närmar sig pensionen och är utslitna efter ett hårt arbetsliv säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Särskilda regler i sjuk- och aktivitetsersättningen för äldre

I utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen, som lämnades till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i mitten av augusti, vill man införa särskilda regler för äldre om närmar sig pensionsåldern. Deras arbetsförmåga ska inte längre bedömas mot alla arbeten på arbetsmarknaden.

– Trygghet vid sjukdom är en central del av vår välfärd. Det kräver att vi ser över dagens regelverk. Det finns goda skäl att se över inte minst kraven i sjukersättningen för äldre, som närmar sig pensionen och är utslitna efter ett hårt arbetsliv säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Ett förslag är att förändra rätten till sjukersättning för den som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då sjukersättning upphör. I dag är denna ålder 60 år. 

Ändrad bedömning av arbetsförmåga
Man vill ändra på hur man bedömer arbetsförmågan. I stället för att som nu bedöma arbetsförmågan mot alla arbeten på arbetsmarknaden, vill man i stället bedöma arbetsförmågan mot arbeten i yrken som dessa personer har erfarenhet av, samt andra lämpliga arbeten.

Ny förmån ska ge bättre rehabilitering
I utredningens har man också sett över befintliga förmåner vid rehabilitering. Utredningen föreslår att förmånen – förebyggande sjukpenning – ska ersättas med en ny förmån kallad – preventionsersättning. Syftet är att fler ska få förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning. Och Försäkringskassan ska vara skyldig att inom 60 dagar ha klarlagt den försäkrades behov av rehabilitering.

Dessutom föreslås att prövotiden för studier förlängs från 6 till 12 månader för personer med aktivitetsersättning.

  • Fakta utredningen
    Regeringen tillsatte utredningen i mars 2020 med Samuel Engblom som särskild utredare. Utredningens uppdrag har utgjorts av tre delar: att se över regelverket för rätten till sjukersättning respektive aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, att underlätta arbete, studier, uppdrag med mera under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt att se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning.

Text Ullacarin Tiderman Foto Kristian Pohl/ Regeringskansliet