– Vi måste hitta olika sätt att höja pensionerna. Det är nödvändigt, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, S.

Shekarabi: Vi har för låga pensioner

– Jag vill ha breda samarbeten i pensionsfrågan. Jag tycker det är viktigt. Så vi har långsiktighet och hållbarhet i inkomstpensionssystemet. Men det är också viktigt att understryka att vi måste höja pensionerna, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Nu går han förbi pensionsgruppen och lägger ett förslag om höjd pensionsavgift på riksdagens bord. Ja, vi har för låga pensioner i Sverige. Och så kan vi inte ha det, menar han.
– Det handlar om respekt.

– När jag blev socialförsäkringsminister i oktober 2019, sa en av mina medarbetare: Vi går runt i Stockholm och ställer frågor kring pensionerna till människor vi möter. Och så kan vi lägga ut det på sociala medier. Kul idé inför min början, tyckte jag. Vi hade med telefon och mikrofon och gick runt, bland annat på Södermalm. Och ställde frågan: Vad tänker du när jag säger pension?
– Flera av de kvinnor som jag intervjuade började gråta. Tårarna rann och man såg skammen. Skammen för fattigdom. För mig var det ett uppvaknande. Här har vi en fråga som berör alla svenskar. Och vi har här, åtminstone i det politiska samtalet, en dold orättvisa som handlar om fattigdom. 

– Jag är glad att vi nu har fått den här frågan på dagordningen. Går vårt förslag igenom så kan vi i slutet av året konstatera att det här var pensionärernas år.
– Att vi har ett långsiktigt och tvärpolitiskt samarbete i pensionsgruppen är inte tillräckligt skäl för att pensionsfrågan inte ska vara publik. Pensionsfrågan måste inkluderas i samtal och allmänna debatter. 

Plus i plånboken inför valet
Här&Nu har fått en intervju med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, S. Han vill prata om garantipensionstillägget som ska höja pensionerna för en miljon pensionärer redan i augusti. För närmare 50 procent av landets pensionärer blir det ett välkommet plus i plånboken. 

Och det är förståeligt. Valet står för dörren och 2,3 miljoner pensionärer är inte fy skam som valmanskår, om man får dem med sig.
Ardalan Shekarabi har varit tydlig med att han tycker att pensionerna generellt är för låga. Och lyfter i samtalet särskilt de äldre kvinnornas utsatta ekonomiska situation. 

Pensionsgapet består
Ingenting har hänt i pensionsgapet mellan män och kvinnor de senaste 20 åren, visar utredningar, både från Pensionsmyndigheten och en rapport från Kommissionen för jämställda livsinkomster.
Hälften av alla pensionärer har en pension under 15 000 kronor per månad. Tittar man bara på kvinnors pensioner har hälften mindre än 11 500 kronor att leva på per månad. 

– Det är så sorgligt, säger Ardalan Shekarabi. Ja, det märker du ju att vi är medvetna om i och med den här överenskommelsen mellan S, MP och V om garantitillägget till pensionärer. Och då tänkte vi att det skulle bli en bred reform som träffar ganska många pensionärer. Så vi landade då till slut på en miljon pensionärer som får ta del av garantitillägget. Varav hälften får maxbeloppet 1 000 kronor per månad skattefritt. 

I AP-fonderna finns 1 700 miljarder kronor med en avkastning på 65 miljarder varje år.
Inkomstpensionssystemet har ett överskott på 1 200 miljarder kronor 2021.
En del av arbetsgivaravgiften som betalas till pensionerna går till statskassan cirka 20–30 miljarder kronor per år.

Många menar att det finns utrymme att höja pensionerna. Är det något som du funderar på?
– Oh ja, Vi har ju tagit ställning som parti och regering för en höjning av pensionsavgiften. En höjning av avsättningarna till pensionssystemet i syfte att höja pensionerna. Från 17,21 procent till 18,5 procent. 

”Ja, vi har råd”
Ardalan Shekarabi menar att om man ökar avsättningen finns också förutsättningar att långsiktigt höja pensionerna. Men regeringen tittar också på om man kan höja pensionerna för dagens pensionärer, här och nu.
–Vi gör en bedömning att lägstanivån måste höjas. Vi kan inte ha så pass låga nivåer som vi har i dag. 

– Har vi råd med det här, frågar sig Ardalan Shekarabi retoriskt. Vi är ett av världens rikaste länder. Och när vi lägger fram andra förslag, exempelvis skattesänkningar för höginkomsttagare. Eller skattesubventioneringar, i form av Rut– avdrag, då får man inte den frågan. Men när vi sätter fokus på dem med sämst pension, läs kvinnorna. Då blir den första frågan: Har vi råd med det här.
– Och mitt svar blir ja, vi har råd.

Går garantitillägget igenom så blir det en mer märkbar förändring, menar Ardalan Shekarabi. Förslaget ska tas i riksdagen under mars månad, innan vårbudgeten. Och förhoppningarna är att den första utbetalningen ska kunna ske i augusti.
– Jag hoppas att alla riksdagspartier kommer att rösta för förslaget. För alla är överens: Vi borde inte ha fattigpensionärer. 

Gas utöver broms?
– Vårt mål har varit: Höj golvet, men höj också pensionerna generellt. Vi har för låga pensioner. Det kommer vi inte ifrån!
– Och regeringen har tagit fram ett underlag som vi kommer att lägga på pensionsgruppens bord. Frågor kring om vi ska använda överskottet i AP-fonderna. Och om vi nu har en broms i inkomstpensionssystemet, borde vi då också ha en gas när systemet går med överskott? 

– Det är en rimlig frågeställning eftersom pensionärerna får vara med och ta risken med sänkta pensioner om systemet går med underskott.
– Vi måste hitta olika sätt att höja pensionerna. Det är nödvändigt.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tidermana