SKL öppnar för vinstbegränsning i välfärden

Majoriteten i Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse har beslutat att ställa sig bakom Ilmar Reepalus betänkande i utredningen om vinster i välfärden. Ordförande Lena Micko (S) tycker att kritiken mot utredningen har varit överdriven. Hon vill knyta ihop frågan om vinstbegränsningar med frågan om kvaliteten i välfärden och menar i en intervju i Sveriges Radio att huvudprincipen är att ”resurserna ska gå till vad de är avsedda för”.

– Det finns en stor överdrift i debatten. Vi vill ha en mer konsekvent analys av hur det faktiskt ser ut. När den är framtagen kan vi fördjupa oss mer i diskussionen, säger hon till Sveriges Radio.

Huruvida det föreslagna vinsttaket på sju procent är rätt väg att gå vill hon inte ta ställning till förrän utredningen har kommit med sitt slutbetänkande i maj.

Text Rikard Johansson Foto SKL