Etikett: Vinster i välfärden

Skattemedel som går till vård och omsorg ska används där

Skattemedel som är avsedd för välfärden ska användas där. Pengar som vi skickar in i skatt till skolan, till vård och omsorgen ska i huvudsak användas där. Och det överskott som uppstår, ska till största del gå tillbaka till verksamheten för att öka kvaliteten. Det var budskapet när regeringens utredare Ilmar Reepalu presenterade slutbetänkandet av Välfärdsutredningen.

Ompröva privatiseringarna inom offentlig sektor

Privatiseringarna inom offentlig sektor har inte lett till de effekter som man hoppats på. Inte heller har styrmodellen som hämtats från näringslivet och överförts på offentlig verksamhet, new public management, NPM, gett förväntat resultat. Det menar Per Molander i sin rapport, Dags för omprövning. Han anser bland annat att staten ska återta det fulla ansvaret för skolan, från kommuner och privata huvudmän.