SKPF Bollnäs tar krafttag mot ensamhet bland äldre 

Pensionärsorganisationerna i Bollnäs har aktivt lyft frågan om ensamhet bland äldre. Initiativtagare Ingegerd Jonsson, sekreterare i SKPF pensionärerna, tog med sig studiematerial till det kommunala pensionärsrådet, KPR, och fick till fyra temakvällar och uppslutning för fortsatt arbete för att skapa konkreta åtgärder. 

– Det har varit så lyckat. Jag tog med mig det material, Tillsammans mot ensamhet, som vi tog fram tillsammans med PRO och SPF seniorerna, till KPR. Och ordförande i KPR Bollnäs, Fredrik Skoglund, S, ordförande i miljö- och byggnämnden, tände på idén om att anordna några temakvällar för att se hur vi skulle kunna jobba med den här problematiken, säger Ingegerd Jonsson.

Förutom pensionärsorganisationerna och kommunen i Bollnäs fick man också med sig studieförbunden ABF och Vuxenskolan.
– Vid den första träffen hade vi vår folkhälsostrateg som berättade om sitt arbete. Vi har haft anhörigstöd och demenssjuksköterska som gett din bild av hur ensamheten ser ut och vad vi kan göra tillsammans. Vid den tredje träffen hade vi bjudit in frivilligorganisationer, kyrkan, Erikshjälpen, Röda korset och Odd Fellow och vid den sista träffen diskuterade vi hur vi på bästa sätt gåt vidare.

Kompisbord öppnar för samtal
Vid varje träff, som varit öppen för allmänheten, har cirka 30 till 40 personer deltagit och Ingegerd Jonsson har också passat på att berätta om kompisbord, ett initiativ från SKPF pensionärerna, som innebär att frivilliga öppnar upp för samtal på kaféer och restauranger och visar det med en dekal där det står kompisbord.

– Redan efter den första träffen var det flera som anmälde sig och ville hjälpa till och stödja en verksamhet som minskar ensamhet bland äldre. Och vi försöker att komma ut med vårt budskap och informerade om träffarna genom att trycka upp flygblad och informera via Facebook. Några anmälde också intresse för att besöka äldre, som så önskar, i hemmet.

Fånga idéer
Vid den sista träffen fick också deltagarna svara på en enkät för att fånga upp idéer om hur man bäst går vidare.

– Vi vill få igång studiecirklar och verksamhet på äldreboenden och vi pensionärsorganisationer har ju också en hel del verksamhet att erbjuda som ger gemenskap och social samhörighet. Vi har ju mängder av aktiviteter att erbjuda.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman