De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning.

SKPF i nytt projekt om Adhd

Kunskapen om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och vad dessa innebär för barn och vuxna har ökat betydligt på senare år.

2020 startade ett 3-årigt projekt vars mål är att öka de egna möjligheterna till en god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället för äldre med ADHD.
– Orsaken är att det har funnits en felaktig uppfattning om att dessa funktionsnedsättningar endast förekommer hos barn och unga. Men nu vet vi att de finns med från födseln och är en del av en människas livslopp, berättar Peter Sandberg, projektansvarig hos SKPF Pensionärerna.

Bidra med egna erfarenheter
Projektet genomförs av Riksförbundet Attention, SKPF Pensionärerna, SPF, Omvårdnadsinstitutet, Vuxenskolan, NSPH och SKR.

I projektet får seniorer med ADHD själva bidra med sin erfarenhet och hjälpa till att ta fram verktyg och informationsmaterial som kan underlätta och förbereda åldrandets särskilda utmaningar.

Varför ett äldreprojekt om ADHD?
Det saknas kunskap när det gäller hur det är att åldras med ADHD. Många äldre personer över 65 år, saknar idag diagnos eller kunskap om varför svårigheter dyker upp i olika vardagssituationer.
Studier har visat att svårigheterna till och med kan tillta under några år i den tidiga senioråldern. De som har fått sin diagnos och har kunskap om den blir också äldre. Det är en utmaning att gå från ett strukturerat liv, som för de flesta inneburit arbete, familj och kanske också samhällsstöd, in i ett pensionärsliv. Om detta saknas både kunskap och ett strukturerat stöd.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. 

Vem gäller det?
Projektets primära målgrupp är seniorer i åldern 60–75 år med ADHD, som diagnostiserats tidigt eller sent i livet.
Andra målgrupper är anhöriga, omsorgspersonal, pensionärsverksamhet, beslutsfattare och myndighetsutövare.

”Minsta förändring kan skapa kaos”

Text Rikard Johansson Foto iStockphoto

Senaste artiklarna