SKPF: Mer trygghet med fast omsorgskontakt i hemtjänsten

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten skulle ge tryggare, mer individanpassad och bättre samordnad omsorg för de äldre. Enligt Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna, är detta ett viktig steg för att skapa en sammanhållen vård- och omsorg i hemtjänsten.

I SKPF Pensionärernas remissvar om utredningen, en fast omsorgskontakt i hemtjänsten, lyfter Liza di Paolo-Sandberg flera önskemål. Den kris som pågått länge inom äldreomsorgen måste få ett stopp. Coronapandemin har visat vad som händer när det brister i organisation, kunskap och inte minst kontinuitet inom äldreomsorgen. Den negativa utvecklingen återfinns också i hemtjänsten och har fortgått under lång tid. Det är hög tid att ta situationen på allvar, menar Liza di Paolo-Sandberg.

Omsorgskontakt ska vara undersköterska
Syftet med den fast omsorgskontakt i hemtjänsten är att förbättra omsorgen om de äldre. Genom att förbättra samordning, öka kontinuiteten, öka tryggheten och ge individanpassad omsorg.
– Därför menar vi att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska. Men en fast omsorgskontakt kommer inte automatiskt att leda till högre personalkontinuitet, som är ett stort problem i hemtjänsten. För att få till ett riktigt statuslyft för hela hemtjänsten behöver politiker och arbetsgivare skapa mer attraktiva arbetsplatser där medarbetarna trivs, vill stanna och utveckla sin kompetens, menar Liza di Paolo-Sandberg.

Ska skapa trygghet
Den som blir fast omsorgskontakt måste få möjlighet att arbeta långsiktigt för att på så sätt skapa trygghet både för omsorgstagare och anhöriga. Det får inte innebära ständigt nya personer som ska vara kontaktperson, vilket skulle skapa osäkerhet hos brukaren. De personer som tar på sig kontaktmannaskap ska ha rätt kompetens för att kunna, vilja och våga utöva sitt uppdrag och bli det stöd och medföra den effektivisering som är syftet. I grund och botten handlar det om att skapa tilltro till professionerna och på riktigt ge de äldre frihet att forma sin omsorg och ta kontroll över den egna livssituationen.

SKPF menar att förändringen med en fast omsorgskontakt i hemtjänsten ska träda i kraft snarst.

  • Lagändring föreslås 1 januari 2022
    Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft vid två tidpunkter. Förslaget att införa fast omsorgskontakt föreslås träda i kraft 1 januari 2022.
    Förslaget att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska föreslås träda i kraft den 1 januari 2030. Detta eftersom verksamheterna behöver tid för omställning, rekrytering av nya medarbetare och vid behov fortbildning av personal.

Text Ullacarin Tiderman Foto IStockphoto