SKPF pensionärerna: Bra att regeringen utreder legitimation för undersköterskor

Regeringen ska titta vidare på frågan om legitimation för undersköterskor. Därför har man nu tillsatt en ny utredning för att se hur yrket kan regleras. Det ska även tas fram ett förslag till en undersköterskeexamen. Frågan om legitimation för yrkesgruppen har SKPF pensionärerna drivit under lång tid.

– Vi tillsätter en utredning som ska se över regleringen av undersköterskeyrket, i syfte att öka kvaliteten i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, var socialminister Annika Strandhäll, S, besked vid en pressträff den 19 oktober.
I dag finns ingen enhetlig utbildning eller fastställd standard för vad man ska kunna som undersköterska och det vill Annika Strandhäll se en ändring på

– Jag träffade ledningen för ett sjukhus i Stockholmsområdet nyligen, där man ville anställa ett antal undersköterskor. Av 103 sökande bedömde man att det var fyra stycken man kände sig kompetensmässigt trygga med att anställa, sa Annika Strandhäll.
Utredningen som regeringen nu ska tillsätta är tvådelad. Den ska dels kartlägga hur stor andel av arbetsuppgifterna som utförs inom landstingens respektive kommunernas regi. Den ska också titta på hur stor andel av arbetsuppgifterna inom den kommunala sektorn som är hälso- och sjukvård och hur undersköterskeyrket skiljer sig åt beroende på om man jobbar i kommun eller landsting.

Hur yrket kan regleras
Den andra delen ska se över hur yrket undersköterska kan regleras.
– Det kan handla om att titta på huruvida man ska legitimera undersköterskor eller om de i stället ska omfattas av en skyddad yrkestitel eller någon annan ändamålsenlig reglering. Det viktiga är att kompetenskraven för att omfattas av en sådan yrkesreglering är tydliga, sa Annika Strandhäll.

Därför kommer regeringen inom kort förutom utredningen också ge Socialstyrelsen och Skolverket i uppdrag att fastställa nationella kompetenskrav och ge förslag till en undersköterskeexamen. Det ska göras under nästa år, så att utredningen har en standard att utgå från när den lägger sina förslag.

SKPF pensionärerna positiva
I början av oktober kom Socialstyrelsen remissvar på Susanne Rolfner Suvantos utredning Kvalitetsplan i äldreomsorgen. Där menade man att utredningen inte visat hur en yrkeslegitimation för undersköterskor skulle bidra till ökad tillgång på personal. Tvärtom skulle formella kompetenskrav kunna få till följd att färre skulle vara behöriga att arbeta som undersköterska.

I remissrundan var även Vårdförbundet tveksamt till en legitimation medan fackförbundet Kommunal var positivt.
I frågan är SKPF Pensionärerna positiva och menar att förslaget om legitimation för undersköterskor är ett steg i rätt riktning för att höja kompetensen och göra yrket mer konkurrenskraftigt och attraktivt.

Höjer statusen
– Att ge undersköterskor legitimation är en viktig och stor fråga för dem. Det höjer statusen på yrket inom hälso- och sjukvården och utbildningen blir enhetlig. Det är också viktigt för kommuner och landsting att undersköterskorna har rätt utbildning för de arbetsuppgifter de utför, säger SKPF pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

– Det innebär att fler utbildade kommer att jobba i vården. Och detta måste man se på lång sikt eftersom gruppen äldre blir många fler och ju högre upp i åldern man kommer desto mer vård och omsorg kommer man att behöva.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto