Etikett: Undersköterska

Jobb inom 6 månader – annars utvisning

Mohamad Safar Nabizade var 16 år när han kom till Sverige som flykting under den stora migrationsvågen 2015. Då skulle vi öppna våra hjärtan. Svenska folket upprördes över krigets fasor och vi ömmade för alla ensamkommande barn på flykt. När Safar fyllde 18 skulle han avvisas, men Gun Wåhlin och hennes man Staffan, blev Safars svenska familj. Till våren blir han klar undersköterska. Han har sex månader på sig att skaffa ett jobb, annars måste han lämna landet.

Undersköterska blir skyddad yrkestitel

Undersköterskors skyddade yrkestitel har varit på tapeten under lång tid och en förändring som SKPF Pensionärerna stödjer. Nu har regeringen gått vidare med förslaget och skickat det på remiss till Lagrådet. Målet med en skyddad yrkestitel för undersköterskor är att stärka kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg.

Krav på fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Utredningen, fast omsorgskontakt i hemtjänsten, som överlämnats till regerigen vill att man inför en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. I förslaget ingår vilka arbetsuppgifter som ska ingå i omsorgskontaktens roll, samt att den kompetens som omsorgskontakten ska ha, ska motsvara undersköterska.