Många anser att pensionssystemet är könsneutralt. Men kvinnorna missgynnas med lägre pensioner.

SKPF pensionärerna kritisk mot pensionssystemet

Det är framför allt tre delar i pensionssystemet som debattörer, pensionärsorganisationer och en och annan statsvetare och ekonom är kritiska mot: Kvinnorna halkar efter i pensionssystemet, pensionsnivåerna sjunker och det kommer inte in tillräckligt med pengar till systemet.

Vid ett seminarium på ABF-huset i Stockholm, som anordnats av SKPF Pensionärerna, kunde tre debattörer som representerar olika delar av samhället: pensionärer, kvinnor och personer som omfattas av socialförsäkringssystemen enas om några delar i pensionssystemet som man anser missgynnar stora grupper.

KG Scherman, tidigare generaldirektör för Riksförsäkringsverket, som är en stark kritiker till delar av pensionssystemet, debatterade tillsammans med Lotten Sunna, ekonomisk talesperson för Feministiskt initiativ, FI och Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

För lite pengar
Det man kunde enas om var att det kommer in för lite pengar till pensionssystemet och för att pensionen inte ska halka efter löneutvecklingen måste det komma in mer pengar i systemet: antingen genom att höja avgifterna, eller genom att genomföra andra förändringar – exempelvis avskaffa PPM och överföra pengarna till det allmänna pensionssystemet.

Det andra som alla tre var överens om var att ett ojämställt arbetsliv leder till lägre penisoner för kvinnor. Det menade debattörerna att man bör åtgärda. Det kan inte vara rimligt att kvinnor ska vänta 30 till 40 år på att få en dräglig pension att leva på som, enligt prognoser, är den tid det tar innan Sverige har ett jämställt arbetsliv.

Ett annat förslag som Joakim Palme förde fram för att minska ojämställda pensioner, samt ge ekonomiskt svaga grupper möjlighet att få en dräglig pension och ålderdom, var att införa en folkpension som omfattar alla.
Han menar också att en individualisering av föräldraförsäkringen i längden är det bästa sättet att öka jämlikheten i arbetslivet och som på sikt skulle göra att pensionerna blir mer jämställda.

Kritik mot PPM
Ytterligare en fråga som man kunde enas om var att göra något åt PPM. Medan KG Scherman liksom SKPF Pensionärerna och FI vill avskaffa PPM och överföra pengarna till pensionssystemet, menade Joakim Palme att man bara ska begränsa antalet fonder som man kan välja på och i stället utveckla ett stabilt ickevals-alternativ.

Alla tre var överens med sin kritik mot pensionsgruppen som man menar sätter stopp för det demokratiska samtalet. Det går inte att säga att pensionssystemet är bra som det är nu när det leder till att kvinnors pensioner sjunker.
– Systemet är könsneutralt, men verkligheten är inte könsneutral, sa Annelie Nordström, före detta förbundsordförande för Kommunal, vid frågestunden efter debatten.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman