Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, Eva Eriksson, SPF Seniorerna, Jan Andersson, PRO, Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna, Kristina Kamp. Min pension.

SKPF Pensionärerna visar på vägar till högre pensioner

SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg medverkade vid ett seminarium anordnat socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Diskussionen handlade om hur Sverige ska uppnå högre pensioner i framtiden.

– Vi behöver ett hållbart och rättvist pensionssystem. Och ett system där, särskilt de som arbetar i välfärden och blir utslitna i förtid och därför tvingas gå tidigare i pension, också måste få en pension som det går att leva på, inte bara överleva.

– Vi kräver en total översyn av pensionssystemet. Och pensionsgruppen borde öppna upp och låta oss vara delaktiga i den diskussionen.

– Det är inte rimligt att många av våra medlemmar, efter ett helt arbetsliv bara har en pension som det går att överleva på. Det tycker jag är en skam för Välfärdssverige, sa Liza di Paolo-Sandberg vid seminariet.

Regeringen har sedan 2014 gjort flera förändringar på pensionsområdet: tagit bort  pensionärsskatten, höjt garantipensionen, höjt taket i bostadstillägget och nu senast infört ett pensionstillägg som gett mer pengar till Sveriges pensionärer.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi sa också i sitt slutord vid seminariet att regeringen ser behov av att reformera pensionssystemet för att kunna höja pensionerna.

Intresserad av seminariet ”Vägar till högre pensioner – titta här

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman