Förbundsordförande Berit Bölander öppnade kongressen.

SKPF Pensionärernas 22:a kongress är öppnad

– Jag vill tacka er för det gedigna och viktiga arbete som ni gör för Sveriges två miljoner pensionärer både lokalt och nationellt, sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) i sitt hälsningsanförande till SKPF Pensionärernas 22 kongress när den öppnade efter lunch i dag.

Cirka 120 ombud från hela landet är samlade i Norrköping för att staka ut riktningen för SKPF Pensionärernas arbete de kommande tre åren. Beslut ska fattas rörande nytt handlingsprogram, stadgar, val av förbundsstyrelse och nästan hundra motioner.

– Det har varit tre historiskt väldigt händelserika år sedan förra kongressen, konstaterade förbundsordförande Berit Bölander i sitt öppningsanförande. Hon tog särskilt upp samgåendet med SPRF, som gav förbundet 17 000 nya medlemmar, och som har gett SKPF Pensionärerna en ännu starkare röst i äldrefrågorna.

Berit Bölander lämnade till sist över till kongressen det viktiga uppdraget att välja en förbundsstyrelse som kan ta arbetet vidare och fortsätta att bygga SKPF Pensionärerna.

Kongressen pågår tisdag till torsdag och Här&Nu är på plats och bevakar kontinuerligt. Förbundet livesänder också webbradio från samtliga dagar HÄR.

 

Text Rikard Johansson Foto Rikard Johansson