Trots vaccination med två doser så avtar skyddseffekten och efter några månader syns en försämring enligt preliminära resultat.

Skyddseffekten av vaccin mot covid-19 klingar av

Efter två doser är de vacciner som används i Sverige effektiva mot deltavarianten. Men den effekten minskar successivt och redan efter några månader syns en försämring enligt preliminära resultat, skriver Dagens Medicin.

Forskare vid bland annat University of Oxford har analyserat PCR-prover från fler än 700 000 britter. Cirka hälften lämnade sina prover i vintras och i våras när alfavarianten dominerade, medan andra hälften testade sig i somras när deltavarianten var vanligast, vilket var fallet även i Sverige.

Enligt resultaten, som ännu inte är publicerade i något vetenskaplig tidskrift, är vaccinerna från både Astra och Pfizer biontech effektiva mot deltavarianten, men skyddet verkar bli sämre med tiden, enligt Dagens Medicin.

Skyddseffekten minskar över tid
För Pfizer-vaccinet var skyddseffekten mot höga virusmängder 14 dagar efter den andra dosen 92 procent. Men 30, 60 och 90 dagar senare hade denna effekt minskat till 90, 85 respektive 78 procent.

Astra-vaccinets skyddseffekt 14 dagar efter den andra dosen var 69 procent, varefter den minskade till 61 procent 90 dagar senare.

Liknande resultat i Israel
Studiens fynd går linje med resultat från Israel, som visar att risken för återinfektion är signifikant högre för människor som vaccinerade sig tidigt i våras än för dem som vaccinerade sig senare.

Rapporter från både Storbritannien och Israel visar att en förhållandevis hög andel av dem som vårdas på sjukhus är vaccinerade med två doser. I Storbritannien uppges 35 procent av de patienter som får sjukhusvård på grund av deltavarianten, vara fullvaccinerade, och i Israel handlar det om cirka hälften, enligt nyhetsbyrån Reuters. En majoritet av dessa är dock personer över 60 år som dessutom har kroniska sjukdomar, såsom hjärt- och lungsjukdomar, och/eller nedsatt immunförsvar.

Största risken för ovaccinerade
I Sverige är situationen en annan. Siffror från Svenska intensivvårdsregistret visar att 90 procent av dem som lades in på IVA den senaste månaden inte var fullvaccinerade och att mellan 75 och 80 procent inte var vaccinerade alls, enligt TT.

Resultaten sätter en eventuell tredje dos i ytterligare fokus. Något som också Folkhälsomyndigheten överväger.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto