Stora skillnader i pris för hörapparat

Det finns en djungel av företag och produkter som riktar sig till folk med hörselproblem. HRF, Hörselskadades riksförbund, uppmanar alla med hörselproblem att tänka sig för och inte betala onödiga pengar för exempelvis hörförstärkare som inte ger något bra resultat. Satsa i stället på en riktig hörapparat som provas ut av en legitimerad audionom, är rådet.

– Det är väldigt individuellt hur man hör. Därför är det viktigt att få en hörapparat som är inställd just för din hörsel. Gå till hörselvården och prova ut en hörapparat, säger Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef på HRF.
– De hörförstärkare som många företag säljer via annonser ger inte alls samma förbättring, menar hon.

17 procent har hörselskada
Hörselproblem ökar med stigande ålder och cirka 17 procent av den vuxna befolkningen har en hörselskada, det motsvarar cirka 1 340 000 personer. Av dessa är närmare hälften, 46 procent, över 65 år, cirka 620 000 personer.
I åldrarna 65 till 74 år har över 25 procent en hörselnedsättning, en siffra som närmar sig 50 procent för personer över 85.

Att inte höra bra ökar isoleringen och kan i vissa fall också leda till depression. Personen hör allt sämre, isolerar sig alltmer och kan inte, eller vill inte längre, delta i olika sociala sammanhag. Men så behöver det inte vara.
Alla som behöver hjälpmedel och rehabilitering har rätt att få det enligt hälso- och sjukvårdslagen. Men det råder avgiftsanarki inom hörselvården, enligt HRF.

Du kan ha rätt att få de hörapparater du behöver från landstinget.

Ingvild Falkenhaug rekommenderar personer med hörselnedsättning att gå in på Hörsellinjen på internet. Där finns information om kostnader och regler, landsting för landsting, under rubriken Hitta hörselvård. Det går också att få privat vägledning genom att kontakta HRF. Men framför allt:
– Har du hörselproblem vänd dig till hörselvården för att få en individuell bedömning av en audionom, säger Ingvild Falkenhaug.

Ojämlik hörselvård
Landstingen har olika system och avgifterna varierar. I dag är det bara Region Örebro län, Halland och Västra Götaland som håller fast vid att endast ta ut besöksavgifter vid hörselrehabilitering – och då inom högkostnadsskyddet, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.
– I vissa landsting får patienten betala några hundralappar för att få en hörapparat. I andra landsting kan utprovning av hörapparat kosta ett par tusen.

Några landsting har infört vårdval, vilket innebär att man kan välja att gå till privata hörselmottagningar, godkända av landstinget. Här finns både ett landstingsfinansierat och ett privat sortiment av hörapparater. Hörapparater ur det privata sortimentet kan kosta uppemot 30 000 kronor.

Region Skåne och Stockholms läns landsting har ett system som kallas fritt val av hörapparater. Det innebär att de ger bidrag till privat köp av hörapparater – en hörselcheck. Syftet är att öka valfriheten, men enligt HRF utnyttjar hörselföretagen, som äger de stora mottagningskedjorna, checken som en morot för att locka patienter att köpa deras egna märken. En del betalar åtskilliga tusen utöver hörselchecken.

Samma märken
– Många tror att dyrare hörapparater är bättre. Och hur ska patienterna kunna avgöra det?
Men så behöver det inte vara. De hörapparater som landsting och regioner upphandlar är bra och av ungefär samma märken som apparaterna i de privata sortimenten, säger hon.

– Hör du dåligt, köp inte en hörapparat. Du kan ha rätt att få de hörapparater du behöver från landstinget, inom ramen för patientavgiften. Och landstingen är skyldiga att ge dig en korrekt information om dina rättigheter.

  • Hjälp och råd om hörsel
    Hörselskadades riksförbund, HRF, www.hrf.se, telefon 08-457 55 00.
    Hörsellinjen www.horsellinjen.se. Hit kan du ringa eller maila, telefon 0771-88 80 00.

 

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna