Svar till Malin Siwe, ledarskribent i Expressen

I dagens Expressen, som ges ut som gratistidning under Almedalsveckan, går den vikarierande ledaskribenten Malin Siwe till angrepp mot pensionärerna. I sin ledare är hon raljant, nedlåtande och dåligt påläst. 

Alla tre pensionärsorganisationer, som gemensamt har jobbat med olika frågor under politikerveckan i Visby, har författat följande svar:

Svar på tal till ledartexten av Malin Siwe, Expressen 6 juli 2017

Vi tycker att det är bra att Malin Siwe uppmärksammat våra gemensamma krav på politikerna. Däremot är det synd att hon verkar ha missförstått en del av kraven och hur pensionssystemet fungerar, och att hon därtill uppvisar ett föraktfullt uttryck av åldersdiskriminering.

Det finns ingenting i våra krav om att höja garantipensionen. Däremot att ingen ska ha en inkomst under EU:s relativa fattigdomsgräns på drygt 12 000 kronor efter skatt. En ensamstående garantipensionär, som Malin Siwe använder som exempel, och som aldrig arbetat har rätt till fullt skattefritt bostadstillägg på drygt 5 000 kronor. Denna pensionär får då efter skatt en disponibel inkomst som hamnar strax över EU:s gräns.

Det vi däremot kräver är att de många äldre, ofta kvinnor, som jobbat och betalat pensionsavgifter hela livet, ska kunna få en rimlig pension, vilket inte är fallet för dem som har arbetat i ett yrke med låg lön eller jobbat deltid. Exempelvis kan en kvinna som arbetat 40 år på heltid som undersköterska nekas bostadstillägg på grund av att hon har en liten sommarstuga. Då får hon en disponibel inkomst som är lägre än garantipensionären med fullt bostadstillägg och hamnar efter ett helt arbetsliv under EU:s gräns för risk för fattigdom.

Trots många års arbete måste inkomstpensionen för hälften av alla kvinnor som går i pension i dag kompenseras med en del garantipension. De flesta som har en del garantipension är kvinnor och har alltså ett helt yrkesliv bakom sig.

Men dessa kvinnor buntar Malin Siwe föraktfullt ihop med de som har jobbat svart eller som av lättja inte vill arbeta. Nej, Malin Siwe tycker mer synd om högavlönade som inte får pensionsrätter för pensionsavgifter de betalar över intjänandetaket.

Malin Siwe har dessutom mage att göra sig till språkrör för alla Sveriges äldre och påstår att låga pensioner inte är ett allvarligt problem. Våra organisationer har tillsammans 850 000 medlemmar. Det är nästan hälften av alla pensionärer. Det är alla våra medlemmar som oroar sig för sin ekonomi och därför har beslutat att det är en fråga som våra organisationer ska prioritera. Vi kan även tipsa Malin Siwe att läsa sin egen tidning, så sent som igår publicerade Expressen två sidor där fyra kvinnor uttalade sig om hur tufft det är att klara sig på en låg pension och hur detta skapar oro och ohälsa (se länkar nedan).

Att ställa krav på bättre ekonomi för landets äldre betyder inte att vi inte bryr oss om vården och omsorgen för äldre. Tvärtom! Till skillnad från Malin Siwe kan vi hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi driver även krav på förbättringar av vården och omsorgen för äldre. Ekonomisk ofrihet pga låga pensioner leder dessutom till ohälsa och ökade vård- och omsorgskostnader i form av depression, isolering och ensamhet. Men vi ser ingen motsättning att på samma gång kräva bättre ekonomiska villkor för pensionärer. Resurser finns. Det är bara en fråga om hur vi vill att de ska fördelas. Och här har de äldre fått stå tillbaka allt för länge.

Till sist tycker Malin Siwe att våra organisationer borde presentera förslag hur nyanlända ska hitta jobb. Det är det vi gör. Förbättrad ekonomi för de sämst ställda pensionärerna leder till ökad efterfrågan av både varor och tjänster, vilket skapar fler jobb. Frågor på det Malin?!

Berit Bölander, förbundsordförande SKPF pensionärerna
Christina Tallberg, ordförande PRO
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Tidigare artiklar i Expressen:
http://www.expressen.se/dinapengar/margareta-65-jag-har-inte-ens-rad-med-mjolk/
http://www.expressen.se/dinapengar/margareta-65-jag-har-inte-ens-rad-med-mjolk/
http://www.expressen.se/dinapengar/pension/birgitta-74-efter-hyran-har-jag-3-000-att-leva-for/
http://www.expressen.se/dinapengar/mariana-64-radd-for-att-forlora-mitt-radhus/
http://www.expressen.se/dinapengar/pension/helene-61-vill-politikerna-att-jag-satta-mig-och-tigga/

Foto Ullacarin Tiderman