Etikett: Allmänna råd

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga

Från och med den 29 september lyfter Folkhälsomyndigheten de allmänna råden för att förhindra smitta av covid-19. Däremot kvarstår råden när det gäller ovaccinerade vuxna eftersom de löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.