Socialminister Lena Hallengren uppmanar alla att följa de allmänna råden och ta ett gemensamt ansvar för att minska smittspridningen.

Socialministern manar äldre till fortsatt försiktighet

Samtidigt som restriktionerna för äldre och riskgrupper nu lättas uppmanar socialminister Lena Hallengren, S, till fortsatt försiktighet och att följa de allmänna råden.

– För dig som är över 70 år vill jag säga: vardagen kan inte vara som förut. Ta inte kollektivtrafik om du inte måste, undvik tider då många samlas, sök vård om du tror att du behöver det, sa ministern när beslutet om att slopa de särskilda begränsningarna för 70+ med avseende på att undvika smittspridning.

Både Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson uppmanar även allmänheten att följa de allmänna råden och ta ett gemensamt ansvar för smittspridningen.
– Det är inte rimligt att riskgrupper ska bära ett så stort ansvar för hela befolkningen i det långa loppet, sa Johan Carlson.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten motiverar förändringen för 70+ med att de äldre har fått bära ett alltför stort ansvar för att minska smittspridningen och att isoleringen drabbar många med ökad psykisk ohälsa, och lett till ett ökat vårdbehov och att vårdbehov inte tillgodosetts.
– Det är inte så att de äldre ska börja åka buss som vanligt. Alla ska iaktta en stor försiktighet, man ska inte gå ut och trängas i affärer i onödan, man ska undvika rusningstid. Det kommer att finnas en risk för enskilda individer. Vi kommer att se att ett fåtal personer blir sjuka, men vi måste hitta den balansen, det enskilda risktagandet mot samhällsnyttan, avslutade Johan Carlson.

 • Personligt ansvar – allmänna råd
  Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19. För att begränsa smittspridning bör alla
  1. vara noggranna med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  2. Hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser där människor samlas, som t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,
  3. Om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt.
  4. Undvika att resa med sådan kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats.
  5. Hålla avstånd till varandra och följa anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.
  6. Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
  7. Hålla avstånd till varandra på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler.

Text Peter Sandberg Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

Senaste artiklarna