Folkhälsomyndigheten påminner också om att det enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga

Från och med den 29 september lyfter Folkhälsomyndigheten de allmänna råden för att förhindra smitta av covid-19. Däremot kvarstår råden när det gäller ovaccinerade vuxna eftersom de löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 

– Det blir en tydlig begränsning för ovaccinerade personer eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De kan smitta både de ovaccinerade och de vaccinerade eftersom inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. 

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto