Nu är det dags för den fjärde vaccinationsdosen mot covid-19

Alla över 65 år erbjuds fjärde dos

Folkhälsomyndigheten rekommenderas nu personer som är 65 år eller äldre att ta en fjärde dos vaccin mot covid-19. I rekommendationen omfattas personer mellan 18 och 64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Det ha snart gått fyra månader sedan personer som är 65 år eller äldre fick sin senaste vaccindos. Den andra påfyllnadsdosen, eller den fjärde vaccindosen, bör tas från det att fyra månader har gått sedan senaste vaccinationstillfället, enligt Folkhälsomyndigheten. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader.
– Eftersom vi fortfarande ser en betydande smittspridning både i Sverige och i andra länder i kombination med att vaccinskyddet nu börjar avta i denna grupp är det motiverat att erbjuda fler åldersgrupper en andra påfyllnadsdos, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Fjärde dos tidigare till 80+
Sedan tidigare har personer som är 80 år eller äldre erbjudits en fjärde dos, men nu utökas åldersspannet ytterligare. Enligt FHMs statistik har 52 procent av alla som är 80 år eller äldre fått sin fjärde dos.

Och enligt socialminister Lena Hallengren, S, kan det på sikt kan det bli aktuellt att erbjuda ännu fler åldersgrupper en fjärde dos.Vid en presskonferens meddelade Lena Hallengren att regeringen skjuter till 1,2 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för att genomföra vaccinationer.
– Det gör att vi tar höjd för om ännu större grupper eller hela den vuxna befolkningen skulle behöva en fjärde dos. Vi behöver beredskap för det, sa hon. 

  • Fakta vaccinerade
    62,8 procent av alla som är 18 år och äldre, 5 184 103 personer, har fått sin påfyllnadsdos, eller den tredje dosen. 84,8 procent, 7 618 332 personer, personer 12 år eller äldre har fått minst två doser. Monst en dos har 87 procent fått vilket motsvarar 7 819 532 personer.

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto

Senaste artiklarna