Etikett: Ensamhet

Få kommuner har rutiner vid missbruk hos äldre

Alkoholkonsumtionen bland äldre ökar med ökade krav på hemtjänstpersonalen. Men bara 10 procent av kommunerna har rutiner för hur man ska agera när man upptäcker att någon dricker för mycket.

Ensamhet ökar risken för demens

Tidigare studier har visat att den som lever ensam i medelåldern har dubbelt såg hög risk att drabbas av demens och Alzheimers sjukdom senare i livet, i jämförelse med personer som är gifta eller lever i parförhållande. Nu visar ny forskning vid Karolinska institutet att den största riskfaktorn är att leva ensam och att detta livsförlopp är skadligare än att känna sig ensam.