Etikett: Fysisk aktivitet på recept

Ökat stillasittande bland äldre en hälsofara

En oönskad följd av coronapandemin är ett ökat stillasittande, särskilt bland äldre över 70 år. Detta var inget samhället kunde förutse, men konsekvenserna blev en ren hälsofara, skriver Marina Arkkukangas, legitimerad sjukgymnast och doktor i vårdvetenskap och Michail Tonkonogi professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna.

Ta hälsosprånget – med myrsteg

Hör du till dem som gång på gång försökt åstadkomma livsstilsförändringar, men alltid efter en tid gett upp? – Kardinalfelet är att gå ut för hårt. Börja i stället med riktigt små förändringar och sådana du kan göra till en naturlig del av ditt liv, råder Karin Weman Josefsson. Som universitetslektor och forskare inom idrotts- och motionspsykologi vet hon vad hon talar om.