Etikett: Höstbudget

SKPF: Äldresatsningarna i höstbudgeten ej tillräckliga

Regeringen föreslår i budgeten reformer på drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022. Av dessa går 20 miljarder kronor till sjukvård och äldreomsorg, fördelat med 70 procent till kommunerna och 30 procent till regionerna. Det är inte tillräckligt med avseende på de äldre, menar SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo Sandberg.

Särskild satsning på äldreomsorg

Regeringen ger i höstbudgeten för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten för äldre i Sverige. Bland annat lägger man tolv miljoner kronor på att förbättra samordningen vid utskrivning från sjukhus, 13 miljoner ska gå till att förebygga fallolyckor och 25 miljoner vill regeringen använda för arbete mot akut hemlöshet.