SKPF: Äldresatsningarna i höstbudgeten ej tillräckliga

Regeringen föreslår i budgeten reformer på drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder kronor 2022. Av dessa går 20 miljarder kronor till sjukvård och äldreomsorg, fördelat med 70 procent till kommunerna och 30 procent till regionerna. Det är inte tillräckligt med avseende på de äldre, menar SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo Sandberg.

Under de kommande åren ska kommunerna få ett årligt tillskott om 4 miljarder kronor till äldreomsorgen. Det blir också extra pengar till äldreomsorgslyftet, som regeringen aviserat tidigare, och detta förstärks med ytterligare 1,7 miljarder kronor under 2021 och med mer än en halv miljard för 2022. Pengarna ska bland annat gå till att stärka personalens kompetens.

– Vi ser positiva äldresatsningar men det är alltför svaga åtgärder för att förbättra jämställdhet och ge ekonomisk trygghet för våra medlemmar, säger SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo Sandberg om budgetförslaget.

I budgeten ingår även ett pensionstillägg för pensionärer med låg pension, mellan 9 000 till 17 000 kronor, på upp till 600 kronor i månaden. Samtidigt sänks också skatten för pensionärer vilket ger ytterligare tillskott i plånboken under 2021.

SKPF Pensionärerna menar att pensionsförslagen i budgeten med ett nytt inkomstpensionstillägg är angelägna satsningar som ger större ekonomiskt utrymme för många. Samtidigt framhåller förbundet att inkomstpensionstillägget är något av udda inslag i pensionssystemet som innebär fortsatt lappande och lagande.  

– Vi anser att det är ett steg i rätt riktning. Men det är verkligen inte tillräckligt! I dag är arbetslivet utformat så att de som har störst behov av en bra pension är de som har svårast att få den. Därför måste vi sluta lappa och laga i ett bristfälligt pensionssystem, menar Liza di Paolo Sandberg.

Skillnaden i beskattning mellan lön och pension tas inte bort helt förrän i januari 2023 och blir då försenat med tre år. Vallöftet var att skillnaderna skulle tas bort helt 2020.

– Vallöften ska hållas, framhåller SKPF Pensionärerna. Därför är det välkommet att regeringen tar några steg för att avskaffa skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer. Vi har betonar att det borde ha uppnåtts redan med denna budget. 

– Det är ett bakslag och jag beklagar att vi tvingas vänta till 2023 innan vallöftet förverkligas helt och fullt, säger Liza di Paolo Sandberg.

Text Ullacarin Tiderman

Senaste artiklarna