Etikett: Kompetenscenter

Nytt kompetenscentrum för äldreomsorg

Ett länge efterlängtat kompetenscentrum för äldreomsorg ska nu inrättas vid Socialstyrelsen. Myndigheten får regeringens uppdrag att inrätta och organisera det nationella kompetenscentret Socialstyrelsen får också fortsatt i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner inom ramen för kompetensatsningen Äldreomsorgslyftet som för 2022 är 1,7 miljarder kronor.

Höjd utbildningsnivå i äldreomsorgen skapar attraktiv arbetsmiljö

Tryggare anställningar samt utbildning i svenska och välfärdsteknik. Det är några förslag som ska göra arbeten inom äldreomsorgen mer attraktiva, enligt utredningen ökad kvalitet inom äldreomsorgen, som presenterades den 16 juni. I referensgruppen satt SKPF pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg.