Ett kompetenscentrum för äldreomsorg ska nu inrättas vid Socialstyrelsen.

Nytt kompetenscentrum för äldreomsorg

Ett länge efterlängtat kompetenscentrum för äldreomsorg ska nu inrättas vid Socialstyrelsen. Myndigheten får regeringens uppdrag att inrätta och organisera det nationella kompetenscentret Socialstyrelsen får också fortsatt i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner inom ramen för kompetensatsningen Äldreomsorgslyftet som för 2022 är 1,7 miljarder kronor.

– Staten och kommunerna behöver arbeta tillsammans för att stärka den svenska äldreomsorgen. För det krävs att vi på nationell nivå har en bättre kunskap än i dag om förutsättningarna lokalt. Det här var något som bland annat coronakommissionen identifierade som en brist och som vi nu åtgärdar, säger socialminister Lena Hallengren.

Kompetenscentrumet ska ha en central roll och kännetecknas av ett verksamhetsnära arbete samt tvärprofessionell samverkan med relevanta aktörer.

Medel för Äldreomsorgslyftet
Regeringen beräknar att avsätta 1,7 miljarder kronor för Äldreomsorgslyftet under 2022. Socialstyrelsen får fortsatt uppdrag att under 2022 betala ut statsbidrag till kommuner för utgifter i samband med åtgärder som omfattas av Äldreomsorgslyftet.

Äldreomsorgslyftet har pågått sedan 2020 och innebär att ny och befintlig personal kan få utbildning på betald arbetstid.

Text Ullacarin Tiderman Foto IStockphoto