Etikett: Näringsrik

Rätt mat för hjärnan

God rörlighet och fysiskt välbefinnande blir allt viktigare med åren. Och för att nå dit är livsstilen avgörande. Men det är inte bara viktigt att röra på sig och att ha ett socialt nätverk, bra kostvanor lägger grunden för att aktivt åldrande.

Krav på tydlig näringsmodell för äldre

För att främja ett hälsosamt åldrande behövs tydliga näringsrekommendationer för äldre. Särskilt viktigt är det för äldre patienter med kroniska sjukdomar, kognitiv svikt eller demenssjukdomar. Det menar svenska forskare som tillsammans med amerikanska och kanadensiska forskare vill se en sådan modell i sjukvården.