Krav på tydlig näringsmodell för äldre

För att främja ett hälsosamt åldrande behövs tydliga näringsrekommendationer för äldre. Särskilt viktigt är det för äldre patienter med kroniska sjukdomar, kognitiv svikt eller demenssjukdomar. Det menar svenska forskare som tillsammans med amerikanska och kanadensiska forskare vill se en sådan modell i sjukvården.

Äldre som ofta behandlas med ett flertal läkemedel påverkar både aptit och smak och det borde rekommendationerna ta fasta på. Med särskilda näringsrekommendationer skulle man minska risken för vissa åldersrelaterade sjukdomar.

– En näringsriktig näringsmodell som tar särskild hänsyn till effekter av åldrande när det gäller muskelmassa, vikt, förlust av absorption av näringsämnen är viktigt för att påverka det övergripande välmåendet hos den åldrande befolkningen, .säger docent Yvonne Freund-Levi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Många näringsrekommendationer baserar sig på vad en normal vuxen icke åldrad person behöver och tar inte hänsyn till specifika åldersförändringar, effekter på minskad muskelmassa, viktförlust och näringsupptag, menar hon.

– Särskilda biomarkörer för att följa detta behöver påvisas och därför rekommenderas fler kliniska prövningar som tar hänsyn till komplexiteten i åldrandet. Det är även viktigt att utbilda hemtjänst, sjukvårdspersonal och anhöriga kring de särskilda näringsbehov som äldre har, säger docent Yvonne Freund-Levi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Foto iStockphoto

Relaterade artiklar

Senaste artiklarna