Etikett: Sjukvård

När är livet mest värt att leva?

Under många års aktivt arbete i olika delar av svensk sjukvård har jag kunnat konstatera att förhållningssättet mot äldre – sköra människor alltid varit dåligt, men ändå försämrats ytterligare. Varför?

Ny lag ska minska onödiga vårddygn

Vissa kommuner är redo, för andra kommuner kommer lagförslaget att innebära viss vånda innan allt faller på plats. Den 1 januari 2018 träder lagen i kraft. Då blir utskrivningsklara patienter på sjukhus, ofta multisjuka äldre, den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar.