Etikett: Vaccination

Britta och Evelin i förstärkningsläge

Nästan överallt måste regionerna ta in extra personal under vaccineringen av covid-19. På många platser vänder man sig till pensionerade sjuksköterskor. I Karlskrona förstärker seniorerna Britta Kilander och Evelin Bång Region Blekinges vaccinering.

Ingbritt jobbar extra med vaccinering

Under våren har Ingbritt Borstrand och fem andra pensionerade sjuksköterskor stöttat Region Kalmar Län och vaccinerat hundratals regionanställda vid Länssjukhuset i Kalmar.

Ny prioriteringsordning för vaccination mot covid-19

Med anledning av att äldre även efter 65 löper högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, har Folkhälsomyndigheten justerat prioriteingsordnigen för vaccinering. Nu har åldersgränsen för vaccination i fas 2 flyttats ner till 65 år. Vaccinationerna för denna grupp förväntas börja i slutet av februari.