Etikett: Vaccinationsbevis

Vaccinationsbevis till sommaren

30 miljoner kronor avsätter regeringen för att ta fram ett vaccinations-bevis. Vaccinationsbeviset ska utformas för att möta internatio­nella krav och ska exempelvis underlätta resande.