Anne-Maria Carlsgård, pensionsexpert Kommunal, Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna, Britta Lejon, ordförande ST.

Tjänstepension – hot eller möjlighet?

Tjänstepensionens betydelse ökar alltmer när inkomstpensionen i framtiden blir lägre i procent av slutlönen. Särskilt kommer denna förskjutning att påverka pensionens storlek för dagens unga.

Det är viktigt att känna till hur pensionssystemet fungerar och att man har ett arbete där arbetsgivaren erbjuder tjänstepension. I framtiden kommer det att bli allt viktigare att ha kunskap om betydelsen av att ha både kollektivavtalad lön och tjänstepension för att säkra en hyfsad framtida pension.
Är tjänstepensionen ett hot eller en möjlighet? Den frågan diskuterades under SKPF Pensionärernas första seminarium under Almedalsveckan. Ytterligare två seminarier, arrangerat av SKPF Pensionärerna, kommer att hållas i pensionärsorganisationernas tält Äldreforum i Visby den 5 juli. Men veckan är fullspäckad av intressanta seminarier. Kom gärna förbi och lyssna!

Olika syn på tjänstepension
På seminariet medverkade, förutom SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander, också Britta Lejon, ordförande i fackförbundet ST och Kommunals pensionsexpert Anne-Marie Carlsgård. Seminariet leddes av moderatorn och journalisten Marianne Rundström.
Anne-Marie Carlsgård ansåg att tjänstepensionen har en för stor roll i dagens pensionssystem.  Britt Lejon menade däremot att det var fackföreningarnas skyldighet mot sina medlemmar att se till att de får en dräglig pension när inte det allmänna pensionssystemet klarar av det.

Tio procent utan kollektivavtal
Men tjänstepension är inte någon laglig rättighet utan ett avtal mellan arbetsgivare och fackförbund. I dag är det cirka 10 procent av dem som arbetar som inte omfattas av kollektivavtal. De riskerar att helt gå miste om tjänstepension och kan få en obehaglig överraskning när den sista lönen jämförs med första pensionsutbetalningen.
– För våra medlemmar är det här oerhört viktiga frågor, sa Berit Bölander. Vi måste se till att de får pensioner som går att leva på, inte bara överleva. Om inte det allmänna kan leverera så måste tjänstepensionen fylla på.

Övriga seminarier
Offras kvinnorna när det sparas i vården?
Tid:
5 juli 2018 10:00–11:00
Plats: Äldreforum
Kvinnor dominerar i antal i alla tre berörda grupper inom vård och omsorg: omsorgsbehövande äldre, anhöriga omsorgsgivare och anställda inom äldreomsorgen. De påverkas särskilt av äldreomsorgens åtstramningar och organisatoriska förändringar. Och effekterna är dålig hälsa, låg lön och låg pension.
På scenen: Marta Szebehely, professor i socialt arbete, Socialhögskolan Stockholms universitet, Eleonor Wikman, SKPF Pensionärerna.

Borde rika gå i pension senare?
Tid: 5 juli 2018 15:00–15:50
Plats: Äldreforum
Medellivslängden är ojämlikt fördelad i Sverige. Det gör att en höjd pensionsålder får radikalt olika innebörd för olika personer. Markus Jäntti, professor i nationalekonomi, menar att eftersom det skiljer flera år i förväntad medellivslängd mellan fattiga och rika, kanske pensionsåldern borde vara olika beroende på inkomst.
På scenen: Markus Jäntti, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, Berit Bölander, förbundsordförande, SKPF Pensionärerna

Text Ullacarin Tiderman Foto Peter Sandberg