SKPF pensionärerna välkomnar regeringens utbildningssatsning för att få fler personal i vård och omsorg, men understryker vikten av att även personal i äldreomsorgen testas för covid-19.

Utbildning ska stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

Regeringen satsar tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna 2,2 miljarder kronor på ett äldreomsorgslyft. Pengarna ska gå till personalutbildning. Utbildning, som ska ske på arbetstid för anställda inom äldreomsorgen, ska också möjliggöra att fler kan få fasta anställningar.

Coronapandemin har visat att bemanningen inom vård och omsorg är mycket ansträngd, särskilt inom äldreomsorgen. Samtidigt har sysselsättningen minskat i många andra branscher till följd av varsel och uppsägningar.
För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen satsar regeringen nu på ett äldreomsorgslyft. Lyftet innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid.
– Satsningen är efterlängtad. Vi har länge efterlyst ett kunskapslyft inom vård och omsorg, satsning på utbildning av outbildad personal, att förbättra möjligheten till en fast anställning samt att öka möjligheten för den som vill att få jobba heltid, säger SKPF pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander.

”Glöm inte svenskundervisningen”
”För dem som behöver det ska en anställning kunna kombineras med utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid”, skriver regeringen i pressmeddelandet.
För detta kommer staten att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Satsningen omfattar 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021. Detta förslag ligger i linje med det som presenterats av SKR och Kommunal i en debattartikel i Aftonbladet den 21 april, där de bedömde att 10 000 personer skulle kunna omfattas.
– Kommunal och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har en poäng där. De vill att man bland annat ska rekrytera en del av den personal som nu blir varslade och permitterade. Tänk att få gå bredvid en kunnig vårdpersonal under utbildningen och kunna ställa alla möjliga frågor. Men man får inte glömma bort att svenskundervisning för dem som inte behärskar det svensk språket måste gå hand i hand med själva vårdutbildningen.

Men Berit Bölander är inte odelat positiv till förslaget. Hon hyser också farhågor när nu ännu fler personal ska möta de sjuka äldre.
– Men det kommer också att innebära mer spring i äldreomsorgen och hemtjänsten. Mer personal ökar risken för smittspridning. Det ska inte vara någon skillnad, man ska inte behöva riskera att dö i covid-19, bara för att man är gammal.

Efterlyser tester för covid-19
Hon efterlyser därför att tester för coronavirus också ska göras av personal inom äldreomsorgen, både i särskilt boende och i hemtjänsten.
– Annars blir denna satsning orimlig. Smittan är ju osynlig. Man vet inte om, eller när man blir sjuk. Man kanske inte känner något och hinner då smitta många, vilket kan bli en dödsfälla för en skör äldre person som har äldreomsorg, varnar Berit Bölander.

Regeringen skriver vidare i pressmeddelandet att man ska säkerställa att det ska finnas tillräckligt med utbildningsplatser i regionalt yrkesvux. Och man skjuter för detta till medel så att 10 000 personer kan vara i utbildning med fokus på vård och omsorg under det fjärde kvartalet 2020 om de studerar på halvtid. Platserna är helfinansierade av staten under 2020. För de utbildningsplatser som söks för 2021 är kommunerna med och finansierar 30 procent av platserna.
Utöver detta föreslå regeringen också att folkhögskolans yrkesutbildningar byggas ut med cirka 1 000 nya halvårsplatser redan 2020, även dessa med tyngdpunkt på vård och omsorg. Staten föreslås stå för hela kostnaden för denna utbyggnad och ingen regional medfinansiering kommer att behövas.

Text Ullacarin Tiderman Foto Ullacarin Tiderman