I en första leverans får Sverige får cirka 10 000 doser och dessa ska fördelas till landets alla regioner. I takt med att leveranserna utökas kommer fler och fler att vaccineras.

Vaccinering mot covid-19 inleds den 27 december

EU-kommissionens godkännande av Pfizer/BioNTechs vaccin innebär att det kan börja transporteras till Sverige. Den nuvarande planeringen innebär att vaccineringen kan inledas på äldreboenden den 27 december.

I en första leverans får Sverige får 9 750 doser och dessa ska fördelas till landets alla regioner.

– I takt med att leveranserna utökas kommer fler och fler att vaccineras. Regeringens och Sveriges kommuner och regioners gemensamma mål är att alla över 18 år samt alla under 18 år och som är i riskgrupp ska ha erbjudits vaccin under första halvåret 2021, sa socialminister Lena Hallengren.

– Regionerna är förberedda för att kunna påbörja vaccineringen mot covid-19 snabbt och patientsäkert. Sverige ska ta sitt ansvar för att vaccinera med hög täckningsgrad och vi har ett ambitiöst och gemensamt mål, menar Marie Morell, ordförande för SKRs sjukvårdsdelegation.

Under nästa vecka, 28 december–3 januari), väntas en första större leverans om cirka 80 000 doser. Därefter väntas leveranser från Pfizer/BioNTech i ungefär samma storleksklass komma varje vecka under januari. I början av januari väntas även Modernas vaccin godkännas för användning. Även när vaccinationerna inleds i ökad omfattning kommer personer som bor på äldreboenden och personer med hemtjänst samt personal som arbetar nära dessa grupper att vaccineras först.

Vaccination mot covid-19

Text Ullacarin Tiderman Foto iStockphoto