Val 2022: Gör din röst hörd

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Det är allas vår stora chans att påverka politiken både lokalt där vi bor och för landet som helhet. Vi har tagit upp några av SKPF:s hjärtefrågor för att höra hur riksdagspartierna ställer sig till dem.

Före sommaren seglade pensionerna upp som den stora frågan bland riksdagens partier. Partierna och de två blocken kom med det ena förslaget efter det andra, men de hade det gemensamt att Sveriges pensionärer utlovades bättre ekonomi. Det fanns förslag om höjda bidrag i form av ett garantitillägg som skulle ge en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i månaden. Det skrotades när Centern i stället ville ha en garantipension på samma belopp för att i stället få in höjningen i pensionssystemet.

Från högerpartierna föreslogs i stället höjd garantipension med 650 kronor för alla med en pension under 14 000 kronor i månaden tillsammans med en höjning av bostadsbidraget. Dessutom ville högerpartierna sänka skatten på pensionen med totalt sex miljarder kronor.

Nu vet vi hur det gick. Garantipensionen höjdes och fler får del av den, samtidigt som bostadstillägget blev lite högre. Men ingen politiker ska tro att det räcker med det. Därför har vi varit i kontakt med samtliga riksdagspartier för att höra hur de ställer sig i andra frågor som också är viktiga för landets alla pensionärer, och som SKPF Pensionärerna har som hjärtefrågor. Här presenterar vi fem av frågorna och vad riksdagspartierna har svarat.

Svaren är till största delen oredigerade. Några långa svar är dock kortade.

Fråga 1: I dag stannar cirka 20–30 miljarder av pensionsinbetalningarna kvar i statens kassa. Bör inte dessa gå till pensioner?

Fråga 2: Höj pensionsavgiften från dagens 17,21 till 18,5 procent! Högre pensioner kräver mer pengar till pensionssystemet. Håller ni med?

Fråga 3: Stärk äldres delaktighet i vården. Det ger bättre hälsa och är en lagstadgad rättighet! Håller ni med?

Fråga 4: Tänderna är en del av kroppen. Därför måste tandvården ingå i högkostnadsskyddet. Håller ni med?

Fråga 5: Ta krafttag mot ålderismen! Regeringen måste ge särskilt uppdrag till Diskriminerings- ombudsmannen att arbeta mot utestängning och diskriminering av äldre. Håller ni med?

Text Markus Dahlberg Foto Valmyndigheten